Elektrikern Södra

Komdit har blivit anlitat av Elektrikern Södra sedan deras start 2017 för att bl.a. utveckla en komplett varumärkesprofil med logotyp, färgprofil, bildekaler, arbetskläder, etc.; ta fram en effektiv IT-strategi som automatiserar mycket av det administrativa arbetet; fortgående IT-support.

Integritetsval