Namu

Sedan starten 2015 har Komdit fått äran att utveckla Namus webbstrategi i form av webbplats, implementering av bokningssystem, digital marknadsföring, optimering av sociala medier, samt sökmotoroptimering.

Read More

Gastronomi & Harmoni på Dragörkajen

I detta uppdrag utvecklades logotyp, varumärkesprofil, webbplats, annonsmaterial, och fortgående IT-strategi för Gastronomi & Harmoni på Dragörkajen.

Read More

Nymålat

Komdit har blivit anlitat av Nymålat i Malmö AB sedan 2014 för att bl.a. utveckla en helt ny varumärkesprofil med ny logotyp, ny färgprofil, nya bildekaler, nya arbetskläder; ta fram en effektivare och smartare IT-strategi som automatiserar mycket av det administrativa arbetet; leverera smarta lösningar för lagerhantering och maskinlokalisering.

Read More

Elektrikern Södra

Komdit har blivit anlitat av Elektrikern Södra sedan deras start 2017 för att bl.a. utveckla en komplett varumärkesprofil med logotyp, färgprofil, bildekaler, arbetskläder, etc.; ta fram en effektiv IT-strategi som automatiserar mycket av det administrativa arbetet; fortgående IT-support.

Read More

Drömstudion

Drömstudion är en mötesplats där man jobbar tillsammans för att skapa en bättre värld. Dom jobbar med liv och ledarskap, verksamhetsutveckling, och med riktiga möten. Komdit fick uppdraget att presentera konceptet med hjälp av en webbplats och infographic.

Read More

Åsa Lindell

Åsa Lindell är föreläsare, moderator och facilitator. Hon inspirerar och leder möten på svenska, engelska, tyska och franska om bland annat möteskultur, förändring, levande värdegrund och bemötande. Åsa har anlitat Komdit för flertalet olika uppdrag inklusive utformning av komplett varumärkesprofil, utveckling av hemsida, fortlöpande utformning av PowerPoint-presentationer till föreläsningar, framtagning av bildstrategi, m.fl.

Read More