Åsa Lindell

Åsa Lindell är föreläsare, moderator och facilitator. Hon inspirerar och leder möten på svenska, engelska, tyska och franska om bland annat möteskultur, förändring, levande värdegrund och bemötande. Åsa har anlitat Komdit för flertalet olika uppdrag inklusive utformning av komplett varumärkesprofil, utveckling av hemsida, fortlöpande utformning av PowerPoint-presentationer till föreläsningar, framtagning av bildstrategi, m.fl.

Integritetsval